Consulting

NOWBiZ agerar rådgivare samt genomför både kortare och längre konsultuppdrag med fokus på att inspirera, leda, skapa, driva, utveckla, förändra och leverera. Vårt huvudfokus ligger på försäljning, marknad och verksamhetsledning.

 

Om Christian Witte, CEO/Co-founder

Jag har en gedigen bakgrund från IT industrin. Jag har jobbat i viktiga marknadspositioner i några av världen mest framgångsrika företag. Nu senast i Microsoft som CMO samt Head of Nordic Services Marketing. Via min bakgrund har jag byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet om hur man bedriver B2B marknadsföring framgångsrikt och i nära samarbete med säljorganisationen i en snabbrörlig, nationell, internationell och mångkulturell miljö.

Via mina positioner har jag även skaffat mig mycket goda erfarenheter av att leda och driva både fysiska som virtuella team samt driva framgångsrikt ledningsgruppsarbete.  

Jag bedriver mitt ledarskap under ledorden: Leda, Driva, Utveckla, Leverera.

Kontaktuppgifter till Christian

0708-877 171

christian.witte@nowbiz.se

LinkedIn

 

Om Mattias Fahlén, COO/Co-founder

Jag är en entusiasmerande ledare med spets inom strategi, försäljning, affärsutveckling och kanalsamverkan. Jag har lång erfarenhet från stora organisationer men framförallt från entreprenörsdrivna bolag där han ofta verkat i centrala affärspositioner, nu senast som Nordenchef på Now Interact.

Med min bakgrund har jag erhållit en gedigen erfarenhet och kunskap om hur man utvecklar framgångsrika och skalbara säljprocesser, hur man aktivt arbetar med Product Market Fit och hur man bygger framgångsrika team. Via mitt strukturerade och samtidigt utåtriktade sätt har jag byggt ett stort kontaktnät inom branscher såsom Bank-, Försäkring, Telekom-, Energi och Resor.

Jag bedriver mitt ledarskap under ledorden: Inkludera, Transparent & Kommunikativ.

Kontaktuppgifter till Mattias

0702-066 049

mattias.fahlen@nowbiz.se

LinkedIn

>