Hoppa till innehåll

AI företag

Artificiell intelligens i företag

Ett AI företag kan vara ett företag som använder sig av artificiell intelligens i sin verksamhet. Det kan även vara ett företag som arbetar med att bistå andra verksamheter med AI-lösningar på deras problem. AI innebär att en maskin, alltså en programvara, kan använda sig av människoliknande egenskaper. Exempel på sådana egenskaper kan vara förmågan att resonera, planera, strukturera och lösa problem. Exempel på AI produkter kan vara en kamera som uppfattar omgivningen, kopplat till en dator som är programmerad att reagera på olika sätt (till exempel låsa upp en dörr) beroende på vad som uppfattas.

Vi på nowbiz ska här försöka att reda ut de största frågetecknen kring artificiell intelligens. Läs gärna vidare om du är nyfiken och vill veta mer om hur det kan användas för att effektivisera olika verksamheter.

Kan effektivisera företagandet

Det finns mycket att tjäna på att styra sin verksamhet till att bli mer av ett AI företag. Genom att göra vissa investeringar i AI anpassat för organisationen skulle det kunna effektivisera verksamheten märkbart.

Ett exempel på optimering av verksamheten kan vara effektiviserade inköp och lagerhållning. Det kan göras med hjälp av AI i form av dataanalys och dess resonerande och förutseende egenskaper. Då förutspås helt enkelt när det är dags att göra inköp baserat på historik kombinerat med framtidsprognoser.

Förutseende AI företag

Machine learning, även kallat ML, är vanligt inom AI företag. Det innebär att en maskin tränas med olika data för att lära sig att känna igen olika mönster och då kunna förutse vad som kommer att hända. Då kan den även lära sig att lösa det problemet.

Inom b2b företag kan ML användas bland annat för att förutse vilka kunder som inte kommer att återvända. Inom företagarvärlden är återkommande kunder en stor besparing jämfört med att jaga nya. Därför är det väldigt bra att kunna förutse om man håller på att tappa en kund och då kunna arbeta för att förhindra det.

AI företag

Har framtiden för sig

Även om AI i sig inte är ett nytt fenomen har det definitivt slagit igenom hos allmänheten på senare år. Exempel på sådana AI produkter är till exempel självkörande bilar, telefoner med ansiktsigenkänning och chatt botar, för att nämna några. Framtiden spås bli ännu mer datorstyrd. Det finns egentligen inte mycket som begränsar vad som kan åstadkommas med hjälp av artificiell intelligens och machine learning.

AI som fenomen har funnits sedan slutet av 1900-talet och har nu blivit en självklar del av samhället. AI företag är en snabbt växande grupp då fler och fler satsar på att lösa problem med artificiell intelligens. För de som vill arbeta med att ta fram AI och ML produkter såväl till allmänhet som till företagsvärlden väntas en ljus framtid.