Hoppa till innehåll

B2B företag

Business to business

Ett B2B företag arbetar endast mot andra företag och inte direkt mot privatpersoner. Det här innebär att de tjänster eller varor som företaget framställer endast erbjuds till andra företag. I motsats till detta finns det även B2C, vilket betyder business to customer och innebär att företaget vänder sig direkt till privatpersoner. I de fallen erbjuds i stället de tjänster eller varor som företaget framställer endast till privatpersoner. Det finns både fördelar och nackdelar med båda dessa upplägg och inget är bättre eller sämre, men det finns vissa skillnader i att driva dessa företag.

nowbiz kan du läsa mer om modernt företagande i allmänhet. Vi riktar oss till alla företagare oavsett om din verksamhet vänder sig till andra företag eller till privatpersoner. Läs vidare på denna sida om du vill veta mer om B2B.

Att sälja till andra affärsverksamheter

Att driva ett B2B företag skiljer sig som sagt åt från att driva ett företag som vänder sig direkt till privatpersoner. En skillnad är att du har färre kunder, men oftast innebär en B2B-försäljning mycket större summor räknat i pengar.

Det är dessutom väldigt hård konkurrens varför en tydlig nisch är ännu viktigare om du arbetar business to business. Det är ett måste för företagets överlevnad att vara detaljerat påläst om de företag du säljer till, hur deras problem ser ut och varför just du har den bästa lösningen.

Lyckas med B2B företag

Att driva B2B företag kan vara både väldigt slitsamt och mycket lönsamt. Precis som i allt företagande är en bra strategi för marknadsföring viktigt. För att komma fram till en bra marknadsstrategi krävs en noggrann research av den marknad som du planerar att vända dig till.

Du kan aldrig vara för påläst inom ditt område. Se till att kunna bakgrunden men våga också spå i framtiden. Att ligga i framkant innebär att våga ta risker. Inom teknikens värld är detta extra viktigt. Många AI företag är just business to business eftersom nyheter inom teknik och IT oftast används först inom affärsvärlden.

B2B företag

Jämfört med Business to Customer

B2C innebär som sagt att företagets varor och tjänster säljs direkt till privatpersoner. Även i detta fall är det viktigt att vara påläst om sin målgrupp och att ha en väl planerad marknadsföringsstrategi. Ett sådant här företag får i vanliga fall in mindre summor med pengar per försäljningstillfälle, jämfört med B2B. Dock så har det i de flesta fall många fler kunder.

Det går inte att säga att ett B2B företag är mer lönsamt än ett B2C eller tvärtom. Det är deras olika affärsrelationer som är den stora skillnaden. Säljprocesserna skiljer sig kraftigt åt mellan de olika företagsformerna och företagen arbetar därför på olika sätt. Kundrelationer är alltid viktiga och framför allt hos de bolag som arbetar långsiktigt mot andra affärsverksamheter.