Konsult och interim

NOWBiZ agerar rådgivare samt genomför både kortare och längre konsultuppdrag samt interimsuppdrag med fokus på att leda, organisera, skapa, inspirera, förändra, exekvera samt driva organisationer och team inom B2B marknadsföring i nära samarbete med sälj.

Några områden där NOWBiZ kan erbjuda hjälp

  • Leda och driva B2B marknadsorganisationer
  • Leda och driva Enterprise marketing B2B
  • Affärsplanering och budget
  • Integrera sälj och marknad
  • Marknandsstrategi
  • Digital marknadsföring
  • Genomförande av marknadsplaner
  • Leads generering/uppföljning av leads
  • Företagspecifika affärskonferenser/seminarer onsite och online

NOWBiZ har gedigen bakgrund från framförallt från IT och utbildningsbranschen. Vi har jobbat i ledande marknadspositioner i några av världen mest framgångsrika företag såsom Microsoft och SAP. Vi har gedigen kunskap och erfarenhet om hur man bedriver B2B marknadsföring framgångsrikt och i nära samarbete med säljorganisationen i en snabbrörlig, nationell, internationell och mångkulturell miljö. Vi har mycket goda erfarenheter av att leda och driva både fysiska som virtuella team samt driva framgångsrikt ledningsgruppsarbete.  

Vi har även erfarenhet från att vara entreprenörer och driva egna företag och alla de utmaningar och möjligheter som kommer med det i en digitaliserad värld.

Hälsningar

NOWBiZ

>