Konsulttjänster

NOWBiZ agerar rådgivare samt genomför både kortare och längre konsultuppdrag med fokus på att leda, organisera, skapa, inspirera, förändra, exekvera samt driva organisationer och team inom B2B marknadsföring i nära samarbete med sälj.

 

Några områden där NOWBiZ kan erbjuda hjälp

  • Leda och driva B2B marknadsorganisationer
  • Affärsplanering och budget
  • Integrera sälj och marknad
  • Marknandsstrategi/digitalstrategi
  • Genomförande av marknadsplaner
  • Leads generering/uppföljning av leads
  • Företagspecifika affärskonferenser/seminarer

 

Om Christian Witte, CEO/Co-founder

Jag har en gedigen bakgrund från IT industrin. Jag har jobbat i ledande marknadspositioner i några av världen mest framgångsrika företag såsom Microsoft och SAP. Via min bakgrund har jag byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet om hur man bedriver B2B marknadsföring framgångsrikt och i nära samarbete med säljorganisationen i en snabbrörlig, nationell, internationell och mångkulturell miljö.

Via mina positioner har jag även skaffat mig mycket goda erfarenheter av att leda och driva både fysiska som virtuella team samt driva framgångsrikt ledningsgruppsarbete.  

Jag bedriver mitt ledarskap under ledorden: Leda, Driva, Utveckla, Leverera.

Kontaktuppgifter till Christian

0708-877 171

christian.witte@nowbiz.se

LinkedIn

 

>