Rättigheter till materialet på webbplatsen – Copyright

Användare ges tillgång till och rätt att använda innehållet på webbplatsen (www.nowbiz.se) för sitt personliga bruk och att kopiera, distribuera och överföra innehåll endast då sådan kopiering, distribution och överföring görs automatiskt av användarens webbläsare vid hans/hennes personliga användning av innehållet på webbplatsen. Användare äger även rätt att för personligt bruk skriva ut en kopia av den information som visas. Allt innehåll på webbplatsen (såsom grafik, texter, bilder, logotyper och mjukvara) skyddas av NOWBiZ upphovsrätt.

Allt innehåll ägs av NOWBiZ eller dess innehållsleverantörer. Ingenting i dessa användarvillkor medför att användare/medlemmar ges någon som helst rätt till dessa rättigheter eller annan know-how.  Det innebär att användare/medlemmar inte får kopiera, anpassa, överlåta, överföra, lagra, sprida, mångfaldiga, offentligt förevisa eller på annat sätt distribuera innehållet på annat sätt än vad som framgår ovan. Även användande av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är förbjudet.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

>